Улаанбаатар

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Алтай

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүл багаснa
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Арвайхээр

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Багануур

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баруун-Урт

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баянхонгор

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Булган

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даланзадгад

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Дархан

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Замын-Үүд

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Зуунмод

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мандалговь

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мөрөн

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Сайншанд

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Сүхбаатар

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Тосонцэнгэл

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
4м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Улаангом

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Улиастай

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ханбогд

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Хархорин

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Хатгал

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ховд

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Цэцэрлэг

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Чойбалсан

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Чойр

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Эрдэнэт-Овоо

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүл багаснa
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Өлгий

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
8м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Өндөрхаан

Бямба

2021-10-16
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Ням

2021-10-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-10-18
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2021/10/16

11 цаг

-4 24
O
CF
Утаа
1 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2021/10/16

3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй

6 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store